Uw organisatie hier?


Dit zou zomaar kunnen!

Of staat uw organisatie al in het AP Meldingenregister?

Melden verwerking persoonsgegevens

Verwerkt u persoonsgegevens? Dan bent u in een aantal gevallen wettelijk verplicht om dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  De AP houdt een openbaar register bij van alle meldingen. Zo kunnen mensen zien wie welke persoonsgegevens van hen gebruikt en met welk doel dit gebeurt. En kunnen zij zo nodig gebruikmaken van hun privacyrechten, zoals het recht op inzage van hun gegevens.

Data workshops en locatie

De eerstvolgende workshops:

Sinds 2015 worden workshops verzorgd: op locatie klant en bij iFlow ondernemigshuis Alphen a/d RijnTijdens de workshop wordt gebruik gemaakt van enkele onderdelen van 


Na afloop wordt dit boek gratis ter beschikking gesteld. 

Deze actie is besproken met en goedgekeurd door 

Door de verplichte wijzigingen 25 mei 2018 zal de  aandacht vanuit de organisaties voor de workshop en ondersteuning toenemen. 

Maar aandacht en awareness is onvoldoende, zolang organisaties Governance, Informatie Risk Management en Informatiebeveiliging niet als een standaard onderdeel van hun bedrijfsvoering zien.

De wetgever dwingt orgnisaties, o.a. door de Meldplicht Datalekken, na te denken over wat zij NIET weten over de eigen informatiebeveiliging en privacymaatregelen. De risico's die dit met zich meebrengt, het in kaart brengen en de noodzaak om afwegingen te maken vraagt om aandacht en deskundigheid.

Zorg minimaal dat je weet wat je niet weet. Niet-weten is vragen om moeilijkheden, zowel juridisch als financieel. De beoogde boetes zijn fors.

Recent is al gebleken: advocaten, verzekeringsbedrijven en accountants verheugen zich in een omzetgroei, vooral door onwetendheid  van ondernemers en bestuurders rondom de privacy van gegevens.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij het ondernemen heb je onvermijdelijk te maken met het (moeten) kennen en naleven van wet- en regelgeving, de regels rondom milieu en veiligheid, de eisen en verwachtingen van toezichthoudende organisaties en wat de maatschappij als vanzelfsprekend van je verwacht. En nu hebben wij het nog niet over de klanten, leveranciers en personeel gehad!

De recente wetswijzigingen hebben echter een flinke impact op de aandacht en tijdbesteding. Het gaat hier specifiek om wetswijzigingen in het kader van het beschermen van persoonsgegevens

Vanuit de dagelijkse praktijk weten wij dat er feitelijk echt behoefte is aan kennis om te voorkomen, dat je als ondernemer en onderneming in problemen komt door onwetendheid.

De Meldplicht Datalekken (Wbp) en de AVG zorgen ervoor dat je haast moet maken om er achter te komen wat je NIET weet over de eigen positie m.b.t. Informatiebeveiliging en Privacy wetgeving. Dit stelt je dan in staat om minimaal weloverwogen de risico's als ondernemer en als onderneming in kaart te brengen en af te wegen. En uiteraard te weten hoe je er als ondernemer voorstaat met betrekking tot het kunnen naleven wat de wetgever en toezichthouders eisen.

Het NIET (kunnen) naleven draagt het risico met zich mee dat naast reputatie en omzetschade een faillissement niet denkbeeldig is!

Ons advies: “Zorg dat je weet wat je niet weet!”

De nieuwe wetgeving bevat een streng sanctiebeleid en zal voor vele bedrijven en organisaties een vrijwel onmogelijke inspanning vragen. Het zal een einde betekenen van het naar elkaar wijzen en de schuldige bij anderen te zoeken. Verantwoordelijkheden omtrent eigenaarschap zijn nu dwingend opgelegd en vastgelegd; relaties en hele ketens moeten in beeld gebracht worden, bewerkersovereenkomsten moeten worden opgesteld, enz….

In één workshop wordt de ondernemer/bestuurder in 4 blokken, van elk 1 uur, bijgepraat over de context en de samenhang, wat moet en waarom, waar u de beschikbare relevante materialen en best-practices kunt vinden kunt en hoe deze te gebruiken, ..

De blokken:

  1. Inleiding, de context (definities en begrippen), de ondernemer en de onderneming, wetten.
  2. De assets (informatiesystemen); in huis en buiten de deur, de gegevens, de Cloud, uitbesteden
  3. De mensen binnen de eigen organisatie. Hoe ga je met de meldplicht om? Tips, tips en tips.
  4. De klanten, relaties en leveranciers (de keten).

De workshop is november 2015 voor het eerst gegeven. 

Belangstelling?

Kosten: Afhankelijk van locatie en de uiteindelijke inhoud € 150 - € 500 excl. BTW.

Opbrengsten; de baten: Weet wat je weet, wat je NIET weet, waar je het wel vinden kan! Welke risico’s zijn er?

Inschrijven/reserveren:

N. van Es Management & Advies

t.a.v. Norman van Es

0653364808

e-mail: nvanes@managementenadvies.com