Telefonisch spreekuur

De agenda en onze beschikbaarheid:

  • Dinsdag 1 oktober     15.00 - 17.00
  • Dinsdag 5 november 15.00 - 17.00
  • Vrijdag 6 december    15.00 - 17.00

Voor brandende vragen over privacy, gegevensbescherming en bedrijfsvoering.

Wil je reserveren (een blok van 20 minuten)? Bel dan: tel. 0653364808.

Of mail nvanes@securityenprivacy.nl

Onze aanpak en workshops

Sinds 2015 worden workshops verzorgd over bedrijfsvoering en privacy gerelateerde ondewerpen.

De aanpak "AVG-Verantwoorden en in control" (© N. van Es Management & Advies) is daar in 2018 bijgekomen)


Deze aanpak, voorzien van een handleiding, is onderdeel van het workshoppakket. Voor details, zie: https://securityenprivacy.nl

"Door de wetswijzigingen 25 mei 2018 is privacy, inclusief security, een verplicht onderdeel van de bedrijfsvoering. Onze workshops en ondersteuning zijn dan ook gericht op de bedrijfsvoering van uw ondernememing".


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij het ondernemen heb je onvermijdelijk te maken met het (moeten) kennen en naleven van wet- en regelgeving, de regels rondom milieu en veiligheid, de eisen en verwachtingen van toezichthoudende organisaties en wat de maatschappij als vanzelfsprekend van je verwacht. En nu hebben wij het nog niet over de klanten, leveranciers en personeel gehad!

De recente wetswijzigingen hebben echter een flinke impact op de aandacht en tijdbesteding. Het gaat hier specifiek om wetswijzigingen in het kader van het beschermen van persoonsgegevens

Vanuit de dagelijkse praktijk weten wij dat er feitelijk echt behoefte is aan kennis om te voorkomen, dat je als ondernemer en onderneming in problemen komt door onwetendheid.

De Meldplicht Datalekken (Wbp) en de AVG zorgen ervoor dat je haast moet maken om er achter te komen wat je NIET weet over de eigen positie m.b.t. Informatiebeveiliging en Privacy wetgeving. Dit stelt je dan in staat om minimaal weloverwogen de risico's als ondernemer en als onderneming in kaart te brengen en af te wegen. En uiteraard te weten hoe je er als ondernemer voorstaat met betrekking tot het kunnen naleven wat de wetgever en toezichthouders eisen.

Het NIET (kunnen) naleven draagt het risico met zich mee dat naast reputatie en omzetschade een faillissement niet denkbeeldig is!

Ons advies: “Zorg dat je weet wat je niet weet!”

De nieuwe wetgeving bevat een streng sanctiebeleid en zal voor vele bedrijven en organisaties een vrijwel onmogelijke inspanning vragen. Het zal een einde betekenen van het naar elkaar wijzen en de schuldige bij anderen te zoeken. Verantwoordelijkheden omtrent eigenaarschap zijn nu dwingend opgelegd en vastgelegd; relaties en hele ketens moeten in beeld gebracht worden, bewerkersovereenkomsten moeten worden opgesteld, enz….