Even voorstellen

Enkele voorbeelden van het dienstenportfolio:

- Beheer, ketenbeheer en servicemanagement.

- Ontwikkelen en beheren informatiesystemen.

- In-/uitbesteding: RFI/RFP, regievoering, transitie

- Management en projectmanagement.

- Organisatieontwikkeling en ontwikkelen Governance.

- Privacy, informatiebeveiliging, risk management.

- Functionaris Gegevensbescherming (FG).

- Verbeteren bedrijfsvoering en projectmanagement.

- Vlottrekken vastgelopen projecten.

- Vraagstukken centraliseren/decentraliseren.

 De professionele kaders

Sinds 1991 zelfstandige interim/project manager.

  • Register Interim Manager (1997- 2013)

  • Certificering projectmanagement (2004)

De inhoudelijke aspecten zijn in belangrijke mate opgedaan tijdens mijn loopbaan bij gerenommeerde pioniers in de ICT technologie (zoals Capgemini/Pandata, BSO/Atos, Pink Elephant en Burroughs). Kennis en ervaring met de vele best-practices is opgedaan voordat er certificeringen bestonden. Veelvuldig in de praktijk toegepast. Regelmatig in pioniersfases.

 

De opdrachten en activiteiten waren zeer divers. Met als gevolg dat ik van veel bedrijfsvoeringaspecten kennis van zaken heb en bekend ben met de context waarbinnen de gewenste resultaten opgeleverd moesten worden. De ruime ervaring en inhoudelijke bagage maken het mogelijk om snel in te werken en indien gewenst ook inhoudelijk mee te werken. Bij enkele organisaties zijn opdrachten uitgevoerd, gericht op het afhandelen van door toezichthouders en auditeurs geconstateerde tekortkomingen, risico’s en incidenten.

 

De persoon:

Ik heb, vanuit diverse rollen en verantwoordelijkheden, de reputatie opgebouwd conform afspraak en de verwachting opdrachten en projecten uit te voeren, impasses te doorbreken en partijen bij elkaar te brengen, issues op te lossen, beoogde doelen te bereiken en de gewenste resultaten op te leveren. Passende trefwoorden voor mij zijn: gedreven, open en direct, enthousiast, kennis van zaken (inhoud en context), analytisch sterk, snel inwerken, oog voor context van de opdracht en de on/mogelijkheden, focus op einddoel met aandacht voor pas toe en leg uit, aanspreekbaar op resultaten, praktisch en vasthoudend.

Ik ben gewend zowel zelfstandig, als in teamverband te opereren. Waar mogelijk/gewenst werk ik inhoudelijk mee”

-------------------------------------------------------------------

Maatschappelijke projecten & activiteiten

- Schoolproject Roemenië

- Fondswerving

- Bestuurslid Stichting Hulp voor Helpers

-------------------------------------------------------------------